Đề thi HK1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội

Ngày … tháng 12 năm 2019, trường THPT Nguyễn Gia Thiều, thành phố Hà Nội tổ chức kỳ thi kiểm tra chất lượng cuối học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2019 – 2020.

Đề thi HK1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội gồm 02 mã đề: mã đề 259 và mã đề 368, đề gồm có 03 trang được biên soạn theo dạng trắc nghiệm và tự luận kết hợp, phần trắc nghiệm có tổng cộng 20 câu, chiếm 05 điểm, phần tự luận có 03 câu, chiếm 05 điểm, học sinh làm bài trong 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội:
+ Phát biểu nào sau đây là mệnh đề đúng:
A. Tổng của hai số tự nhiên lẻ là một số lẻ. B. Tích của hai số tự nhiên lẻ là một số chẵn.
C. Một tam giác có nhiều nhất một góc tù. D. Bình phương của mọi số thực luôn dương.
+ Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà sinh học thấy rằng: Nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng P(n) = 360 – 10n (gam). Hỏi phải thả bao nhiêu con cá trên một đơn vị diện tích để trọng lượng cá sau một vụ thu được nhiều nhất.+ Phát biểu nào sau đây là mệnh đề sai:
A. Nếu tổng hai góc của một tứ giác bằng 180° thì tứ giác đó nội tiếp.
B. Tích hai số tự nhiên liên tiếp luôn chia hết 2.
C. Tổng của hai số tự nhiên liên tiếp là một số lẻ.
D. Tích của hai số hữu tỉ là một số hữu tỉ.
+ Cho mệnh đề: “Nếu a và b là hai số nguyên thì (a + b) cũng là số nguyên”. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. (a + b) là số nguyên được gọi là điều kiện đủ để a và b là hai số nguyên.
B. (a + b) là số nguyên được gọi là điều kiện cần và đủ để a và b là hai số nguyên.
C. a và b là hai số nguyên được gọi là điều kiện đủ để (a + b) là số nguyên.
D. Cả A, B, C đều đúng.

Be the first to comment

Leave a Reply