Đề thi HK1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường THPT Hậu Lộc 4 – Thanh Hóa

GIASUTOAN.VN giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh đề thi HK1 Toán 10 năm học 2019 – 2020 trường THPT Hậu Lộc 4 – Thanh Hóa, đề thi có mã đề 137 gồm 04 trang với 30 câu hỏi trắc nghiệm (chiếm 6 điểm) và 4 bài toán tự luận (chiếm 4 điểm), thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường THPT Hậu Lộc 4 – Thanh Hóa:
+ Trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề?
A. Huyện đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng. B. Huyện đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa.
C. Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam. D. Hoàng Sa mà của Trung Quốc à?
+ Cho hai hàm số f(x) = 3x^2 + 2 và g(x) = x – 2x^3. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. f(x) không là hàm số chẵn cũng không là hàm số lẻ; g(x) là hàm số lẻ.
B. f(x) là hàm số chẵn; g(x) không là hàm số chẵn cũng không là hàm số lẻ.
C. f(x) là hàm số chẵn; g(x) là hàm số lẻ.
D. f(x) là hàm số lẻ; g(x) là hàm số chẵn.
+ Cho phương trình (1). Một học sinh đã giải phương trình (1) theo các bước như sau: Bước 1: Điều kiện xác định. Bước 2: Phân tích vế phải theo hằng đẳng thức Bước 3: Rút gọn hai vế cho biểu thức x − 3 ta được phương trình. Bước 4: Bình phương hai vế và giải phương trình. Thử lại vào phương trình, kết luận tập nghiệm S. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A. Học sinh trên giải sai từ Bước 2. B. Học sinh trên giải sai từ Bước 3.
C. Bài giải của học sinh trên là chính xác. D. Học sinh trên giải sai ở Bước 4.+ Có bao nhiêu khẳng định đúng trong các khẳng định sau.
(1) Hai vec tơ bằng nhau thì cùng phương. (2) Hai vec tơ ngược hướng có thể bằng nhau.
(3) Hai vec tơ cùng độ dài có thể bằng nhau. (4) Hai vec tơ bằng nhau thì có độ dài bằng nhau.
+ Chọn khẳng định đúng:
A. Nếu G là trọng tâm tam giác ABC thì GA + GB + GC = 0. B. Nếu G là trọng tâm tam giác ABC thì GA + GB + CG = 0.
C. Nếu G là trọng tâm tam giác ABC thì GA + GB + GC = 0. D. Nếu G là trọng tâm tam giác ABC thì GA + BG + GC = 0.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: GIA SƯ TOÁN
+ Email: giasutoan.vn@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply