Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày … tháng 12 năm 2019, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức kì thi kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 10 (khối THPT và khối GDTX) năm học 2019 – 2020.

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu mã đề 01 gồm có 03 trang, đề được biên soạn theo dạng trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, trong đó: phần trắc nghiệm gồm có 15 câu, chiếm 3,0 điểm, học sinh làm bài trong 30 phút; phần tự luận gồm có 5 câu, chiếm 7,0 điểm, học sinh làm bài trong 60 phút; đề thi có đáp án và lời giải chi tiết các mã đề: 01, 02, 03, 04.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 10 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu:
+ Cho hàm số y = x^2 – 2x – 1 có đồ thị là parabol (P). Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng (-1;+ vô cùng). B. (P) nhận đường thẳng x = 1 làm trục đối xứng.
C. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng (- vô cùng;2). D. (P) không cắt trục hoành.
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC biết A(1;3), B(-2;1), C(2;-1).
a) Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.
b) Tìm tọa độ điểm D trên trục Ox sao cho ba điểm A, B, D thẳng hàng.+ Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a. Điểm M là trung điểm BC và G là trọng tâm tam giác ABC.
a) Phân tích véctơ AM theo hai véctơ AB, AD.
b) Tính tích vô hướng GM.GD theo a.
+ Cho tam giác ABC, M là điểm trên đoạn AB sao MA = 3MB và N là trung điểm AC (như hình vẽ). Mệnh đề nào sau đây là ĐÚNG?
+ Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình x^2 – 2mx + m^2 – m = 0 có hai nghiệm phân biệt x1, x2 và thỏa mãn x1^2 + x2^2 = 4(x1 + x2).

Be the first to comment

Leave a Reply