Đề thi HK1 Toán 11 chuyên năm 2020 – 2021 trường chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định


Đề thi HK1 Toán 11 chuyên năm 2020 – 2021 trường chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định gồm 01 trang với 05 bài toán dạng tự luận, thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian phát đề).

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 11 chuyên năm 2020 – 2021 trường chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định:
+ Cho tam giác ABC nhọn, nội tiếp đường tròn (O), có đường cao AD (D thuộc BC). Kẻ DE, DF lần lượt vuông góc với AB, AC (E thuộc AB, F thuộc AC). Gọi I là giao điểm của BF và CE.
a) Gọi K là giao điểm của BF và DE, L là giao điểm của CE và DF. Chứng minh rằng KL song song với BC.
b) Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và AI. Chứng minh rằng M, N, O thẳng hàng.
+ Cho số nguyên dương n. Có bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 3, có n chữ số và các chữ số đều thuộc {1;2;3;6}.
+ Tìm tất cả các hàm số f: R → R thỏa mãn: f(x)f(y) – f(x + y) = 4/9.xy với mọi x, y thuộc R.Tải tài liệuGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH