Đề thi HK1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường chuyên Hạ Long – Quảng Ninh

Ngày … tháng 12 năm 2019, trường THPT chuyên Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tổ chức kì thi kiểm tra chất lượng môn Toán khối 11 giai đoạn cuối học kì 1 năm học 2019 – 2020.

Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2019 – 2020 trường THPT chuyên Hạ Long – Quảng Ninh có mã đề 101, đề gồm 05 trang, có 45 câu trắc nghiệm dành cho cho tất cả các thí sinh, 05 câu dành cho học sinh các lớp không phải chuyên Toán và 05 câu cho các thí sinh các lớp chuyên Toán, thời gian học sinh làm bài là 90 phút.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường chuyên Hạ Long – Quảng Ninh:
+ Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.
B. Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song với đường thẳng đã cho.
C. Phép tịnh tiến biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng.
D. Phép tịnh tiến biến tam giác thành tam giác bằng tam giác đã cho.
+ Một hình (H) có tâm đối xứng nếu và chỉ nếu:
A. Tồn tại phép đối xứng tâm biến hình (H) thành chính nó.
B. Tồn tại phép đối xứng trục biến hình (H) thành chính nó.
C. Hình (H) là hình bình hành.
D. Tồn tại phép dời hình biến hình (H) thành chính nó.+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD với AB // CD. Khẳng định nào sau đây sai?
A. Hình chóp S.ABCD có bốn mặt bên.
B. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) là SO (O là giao điểm của AC và BD).
C. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là SI (với I là giao điểm của AD và BC).
D. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SAD) là đường trung bình của ABCD.
+ Cho tứ diện ABCD. Gọi O là một điểm bên trong tam giác BCD và M là một điểm trên đoạn AO. Gọi I, J là hai điểm trên cạnh BC, BD. Giả sử IJ cắt CD tại K, BO cắt IJ tại E và BO cắt CD tại H, ME cắt AH tại F. Giao tuyến của hai mặt phẳng (MIJ) và (ACD) là đường thẳng?
+ Trong một lớp có 20 học sinh nữ và 15 học sinh nam. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn hai học sinh trong đó có một nam và một nữ đi dự Đại hội Đoàn trường THPT chuyên Hạ Long (Quảng Ninh). Hỏi giáo viên có bao nhiêu cách chọn?

Be the first to comment

Leave a Reply