Đề thi HK1 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai – TP HCM


Đề thi HK1 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Hồ Chí Minh gồm 01 trang với 06 bài toán dạng tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp số và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai – TP HCM:
+ Cho tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5; 6}. Gọi B là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau được lấy từ A.
a) Tính số phần tử của B.
b) Chọn ngẫu nhiên 2 số thuộc B. Tính xác suất để trong hai số được chọn có đúng 1 số có mặt chữ số 3.
+ Dùng phương pháp qui nạp toán học, chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n ta luôn có 13^n – 1 chia hết cho 12.
+ Tìm hệ số của x^20 trong khai triển Newton của (2x^5 – 4)^n biết n là số tự nhiên thỏa 2.2An + 50 = 2A2n.Tải tài liệuGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH