Đề thi học kì 1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

GIASUTOAN.VN giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh khối 10 đề thi học kì 1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương, kỳ thi được diễn ra vào ngày … tháng 12 năm 2019; đề thi có mã đề 999 gồm có 07 trang với 50 câu trắc nghiệm khách quan, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án mã đề 914, 134, 149, 431, 555, 953, 999.

Trích dẫn đề thi học kì 1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?
A. Tổng của hai số tự nhiên là một số lẻ khi và chỉ khi cả hai số đều là số lẻ.
B. Tích của hai số tự nhiên là một số lẻ khi và chỉ khi cả hai số đều là số lẻ.
C. Tổng của hai số tự nhiên là một số chẵn khi và chỉ khi cả hai số đều là số chẵn.
D. Tích của hai số tự nhiên là một số chẵn khi và chỉ khi cả hai số đều là số chẵn.
+ Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Độ dài của vectơ là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vectơ đó.
B. Vectơ là đoạn thẳng có hướng. C. Hai vectơ cùng hướng thì cùng phương. D. Hai vectơ cùng phương thì cùng hướng.
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Hiệu của hai vectơ là một điểm. B. Tổng của hai vectơ là một số thực.
C. Tổng của hai vectơ là một vectơ. D. Hiệu của hai vectơ là một số thực.+ Cho abc >>
A. Phương trình ax^2 + bx + c = 0 có một nghiệm duy nhất. B. Phương trình ax^2 + bx + c = 0 có hai nghiệm dương phân biệt.
C. Phương trình ax^2 + bx + c = 0 có hai nghiệm âm phân biệt. D. Phương trình ax^2 + bx + c = 0 có hai nghiệm trái dấu.
+ Tìm phương trình của đường thẳng d: y = ax + b biết d đi qua điểm A(1;1) và cắt hai tia Ox, Oy và cách gốc tọa độ O một khoảng bằng 3√5/5.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: GIA SƯ TOÁN
+ Email: giasutoan.vn@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply