Đề thi học kì 1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Tạ Quang Bửu – Hà Nội

Thứ Sáu ngày 06 tháng 12 năm 2019, trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu, thành phố Hà Nội tổ chức kiểm tra chất lượng cuối học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2019 – 2020.

Đề thi học kì 1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Tạ Quang Bửu – Hà Nội được biên soạn theo dạng đề tự luận, đề gồm có 01 trang với 05 bài toán, học sinh có 90 phút để hoàn thành bài thi.

Trích dẫn đề thi học kì 1 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Tạ Quang Bửu – Hà Nội:
+ Cho hàm số y = -x^2 + 4x + 5 có đồ thị (P).
a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số.
b) Tìm k để phương trình |-x^2 + 4x + 5| = k – 2 có 4 nghiệm phân biệt.+ Cho phương trình (m – 2)x^2 + (2m – 1)x + m = 0.
a) Giải phương trình khi m = 0.
b) Với giá trị nào của m thì phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn x1 + x2 = -3.
+ Trong hệ tọa độ Oxy cho ba điểm A(3;-2), B(5;2), C(0;-3).
a) Chứng minh ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Tính BC.
b) Tính AB.AC và cos ABC.
c) Tìm tọa độ điểm D sao cho DA – 2DB = 0.
d) Tìm tọa độ điểm M trên trục Oy sao cho |MB + MC| đạt giá trị nhỏ nhất.

Be the first to comment

Leave a Reply