Đề thi học kì 2 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Tất Thành – Hà Nội


Ngày … tháng 05 năm 2020, trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, trực thuộc Đại học Sư Phạm Hà Nội tổ chức kì thi kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 10 năm học 2019 – 2020.

Đề thi học kì 2 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Tất Thành – Hà Nội bao gồm 04 mã đề: 101, 102, 103 và 104; đề gồm 12 câu trắc nghiệm (3 điểm) và 04 câu tự luận (7 điểm), thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi học kì 2 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Tất Thành – Hà Nội:
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): (x + 1)^2 + (y – 2)^2 = 9 và đường thẳng ∆: 3x + 4y – 2m + 4 = 0 (trong đó m là tham số). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m sao cho đường thẳng ∆ là tiếp tuyến của đường tròn (C). Tích các số thuộc tập hợp S bằng?
+ Cho a và b là hai số thực bất kì. Xét các mệnh đề sau:
Mệnh đề 1: sin(a + b) = sina.cosb + sinb.cosa . Mệnh đề 2: sin(a – b) = sinb.cosa – sina.cosb.
Mệnh đề 3: cos(a – b) = cosa.cosb – sina.sinb. Mệnh đề 4: cos(a + b) = cosa.cosb + sina.sinb.
Số mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên là?
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho elip (E): x^2/4 + y^2 = 1. Gọi F1 và F2 là hai tiêu điểm của (E) và điểm M ∈ (E) sao cho MF1 ⊥ MF2. Tính MF1^2 + MF2^2 và diện tích ∆MF1F2.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: GIA SƯ TOÁN