Đề thi học kì 2 Toán 12 năm 2019 – 2020 sở GDKHCN Bạc Liêu

Sáng thứ Tư ngày 20 tháng 05 năm 2020, sở Giáo dục – Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức kỳ thi kiểm tra chất lượng học kì 2 môn Toán 12 năm học 2019 – 2020.

Đề thi học kì 2 Toán 12 năm 2019 – 2020 sở GDKHCN Bạc Liêu gồm có 07 trang, đề được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm 100% với 50 câu hỏi và bài toán, nội dung đề thuộc các chương: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng, Số phức và Phương pháp tọa độ trong không gian; thời gian làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án mã đề 123, 207, 345, 469.

Trích dẫn đề thi học kì 2 Toán 12 năm 2019 – 2020 sở GDKHCN Bạc Liêu:
+ Hình (H) giới hạn bởi các đường y = f(x), x = a, x = b (với a < b) và trục Ox. Khi quay (H) quanh trục Ox ta được một khối tròn xoay có thể tích tính bằng công thức sau?
+ Cho f(x), g(x) là các hàm số liên tục và xác định trên R. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?+ Cho số phức z thỏa mãn |z − 1| ≤ 2. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức w = (1 + i√8)z – 1 là hình tròn có tâm và bán kính lần lượt là?
+ Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I (1;-2;3) và tiếp xúc với mặt phẳng (P): 2x + 9y – 9z – 123 = 0. Số điểm có tọa độ nguyên thuộc mặt cầu (S) là?
+ Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): x^2 + y^2 + z^2 – 2x + 4y + 1 = 0 và đường thẳng d: x = 2 – t, y = t, z = m + t. Tổng các giá trị của m để d cắt (S) tại hai điểm phân biệt A và B sao cho các mặt phẳng tiếp diện của (S) tại A và B vuông góc với nhau bằng.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Be the first to comment

Leave a Reply