Đề thi học kỳ 2 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường THPT chuyên Hạ Long – Quảng Ninh


Ngày … tháng 06 năm 2020, trường THPT chuyên Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tổ chức kỳ thi kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 10 năm học 2019 – 2020.

Đề thi học kỳ 2 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường THPT chuyên Hạ Long – Quảng Ninh mã đề 102 gồm 45 câu trắc nghiệm chung cho tất cả các thí sinh, 5 câu trắc nghiệm riêng cho mỗi lớp: chuyên Toán và không chuyên Toán, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường THPT chuyên Hạ Long – Quảng Ninh:
+ Khẳng định nào dưới đây là SAI?
A. ∀m ∈ [0; 1], tồn tại duy nhất α ∈ [0; π] thỏa mãn sin α = m.
B. ∀m ∈ [0; 1], tồn tại duy nhất α ∈ [0; π/2] thỏa mãn cos α = m.
C. ∀m ∈ [−1; 1], tồn tại duy nhất α ∈ [0; π] thỏa mãn cos α = m.
D. ∀m ∈ [−1; 1], tồn tại duy nhất α ∈ [−π/2; π/2] thỏa mãn sin α = m.+ Tính chất nào dưới đây là ĐÚNG với mọi góc lượng giác α bất kỳ và mọi số nguyên k thỏa mãn các biểu thức xác định?
A. sin(α + kπ) = sin α. B. cos(α + k2π) = cos α.
C. cos(α + kπ) = cos α. D. −1 ≤ tan α ≤ 1.
+ Cho hai đường thẳng: 2x − y − 1 = 0 và x + 2y + 2 = 0. Khi nói về vị trí tương đối của chúng, khẳng định nào ĐÚNG?
A. Cắt nhau nhưng không vuông góc. B. Trùng nhau.
C. Song song. D. Vuông góc.
Tải tài liệuGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: GIA SƯ TOÁN