Đề thi KSCL Toán 10 lần 3 năm 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc


Ngày … tháng 05 năm 2020, trường THPT Nguyễn Viết Xuân, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 10 năm học 2019 – 2020 lần thi thứ ba, kỳ thi được diễn ra trong giai đoạn giữa học kỳ 2 (HK2).

Đề thi KSCL Toán 10 lần 3 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc mã đề 066 gồm có 08 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi KSCL Toán 10 lần 3 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc:
+ Cho hai điểm B và C phân biệt. Tập hợp những điểm M thỏa mãn CM.CB = CM^2 thuộc:
A. Một đường khác không phải đường tròn. B. Đường tròn (B;BC).
C. Đường tròn (C;BC). D. Đường tròn đường kính BC.
+ Cho hai bất phương trình x^2 – m(m^2 + 1)x + m^4 < 0 (1) và x^2 + 4x + 3 > 0 (2). Các giá trị của tham số m sao cho nghiệm của bất phương trình (1) đều là nghiệm của bất phương trình (2) là?
+ Cho hệ phương trình: 2x – y = 2 – a và x + 2y = a + 1. Các giá trị thích hợp của tham số a để tổng bình phương hai nghiệm của hệ phương trình đạt giá trị nhỏ nhất?
+ Cho tam giác ABC, gọi M là trung điểm của BC và G là trọng tâm của tam giác ABC. Câu nào sau đây đúng?
+ Gọi H là trực tâm tam giác ABC, phương trình các đường thẳng chứa các cạnh và đường cao tam giác là: AB: 7x – y + 4 = 0; BH: 2x + y – 4 = 0; AH: x – y -2 = 0. Phương trình đường thẳng chứa đường cao CH của tam giác ABC là?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Tải tài liệuGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: GIA SƯ TOÁN