Đề thi KSCL Toán 12 lần 3 năm 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Ngày … tháng 05 năm 2020, trường THPT Nguyễn Viết Xuân, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12 năm học 2019 – 2020 lần thi thứ ba, kỳ thi được diễn ra trong giai đoạn giữa học kỳ 2 (HK2).

Đề thi KSCL Toán 12 lần 3 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc mã đề 068 gồm có 08 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi KSCL Toán 12 lần 3 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc:
+ Cho phương trình (log3 9x)^2 – (m + 5)log3 x + 3m – 10 = 0 (với m là tham số thực). Số giá trị nguyên của tham số m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt thuộc [1;81] là?
+ Một cái mũ bằng vải của nhà ảo thuật với kích thước như hình vẽ. Hãy tính tổng diện tích vải cần có để làm nên cái mũ đó (không tính viền, mép, phần thừa).
+ Một hộp đựng 8 viên bi đỏ được đánh số từ 1 đến 8, 6 viên bi xanh được đánh số từ 1 đến 6. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 2 viên bi từ hộp đó sao cho 2 viên bi khác màu và khác số.+ Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tâm O. Hình chiếu vuông góc của A’ lên mặt phẳng (ABCD) trùng với O. Biết tam giác AA’C vuông cân tại A’. Tính khoảng cách h từ điểm D đến mặt phẳng (ABB’A’).
+ Diện tích phần hình phẳng được gạch chéo trong hình là giới hạn bởi đồ thị hai hàm số y = x^3 – x và y = x^3 + x^2 – x – 1 xác định bởi công thức S bằng tích phân từ -1 đến 1 của ax^3 + bx^2 + cx + d. Giá trị của 2020a + b + c + 2019d bằng?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Tải tài liệu

Be the first to comment

Leave a Reply