Đề thi minh họa vào lớp 10 môn Toán tỉnh Yên Bái 2020-2021


Đề thi minh họa tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021, môn thi Toán, sở giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái. Thời gian làm bài 90 phút.

Thi theo hình thức trắc nghiệm.

Đề thi minh họa vào lớp 10 môn Toán tỉnh Yên Bái 2020-2021

Đề thi minh họa vào lớp 10 môn Toán tỉnh Yên Bái 2020-2021-1

Đề thi minh họa vào lớp 10 môn Toán tỉnh Yên Bái 2020-2021-2

Đề thi minh họa vào lớp 10 môn Toán tỉnh Yên Bái 2020-2021-3

The post Đề thi minh họa vào lớp 10 môn Toán tỉnh Yên Bái 2020-2021 appeared first on Gia sư Hà Nội.

Be the first to comment

Leave a Reply