Đề thi tham khảo giữa HKI Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Nguyễn Du – TP HCM


Nhằm giúp các em học sinh khối 12 chuẩn bị cho kỳ thi khảo sát chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 12 sắp tới, GIASUTOAN.VN giới thiệu đến các em đề thi tham khảo giữa HKI Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Nguyễn Du – thành phố Hồ Chí Minh.

Đề thi tham khảo giữa HKI Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Nguyễn Du – TP HCM gồm 25 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi tham khảo giữa HKI Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Nguyễn Du – TP HCM:
+ Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên khoảng (a;b). Mệnh đề nào sau đây là sai?
A Nếu f0(x) < 0 với mọi x ∈ (a;b) thì hàm số y = f (x) nghịch biến trên (a;b).
B Nếu f0(x) > 0 với mọi x ∈ (a;b) thì hàm số y = f (x) đồng biến trên (a;b).
C Nếu hàm số y = f (x) nghịch biến trên (a;b) thì f0(x) ≤ 0 với x ∈ (a;b).
D Nếu hàm số y = f (x) đồng biến trên (a;b) thì f0(x) > 0 với x ∈ (a;b).
+ Cho hàm số f (x) liên tục trên khoảng D ⊂ R và x0 ∈ D. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A x0 là điểm cực đại của hàm số f nếu f (x) > f (x0) với mọi x ∈ D.
B x0 là điểm cực đại của hàm số f nếu với mọi (a;b) ⊂ D chứa x0 ta đều có f (x) > f (x0) với mọi x ∈ (a;b) {x0}.
C x0 là cực đại của hàm số f nếu tồn tại (a,b) ⊂ D chứa x0 sao cho f (x) < f (x0) với mọi x ∈ (a;b) {x0}.
D x0 là điểm cực đại của hàm số f nếu f (x) < f (x0) với mọi x ∈ (a;b) ⊂ D.
+ Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên như sau. Xét các mệnh đề:
(I). Hàm số f (x) đồng biến trên khoảng (−∞;2). (II). Hàm số y = f (x) đồng biến trên R. (III). Hàm số không có cực trị.
Số các mệnh đề đúng là?Tải tài liệuGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH