Đề thi thử THPT QG 2020 môn Toán lần 2 trường Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang

Ngày … tháng 12 năm 2019, trường THPT Ngô Sĩ Liên, tỉnh Bắc Giang tổ chức kỳ thi thử Trung học Phổ thông Quốc gia môn Toán lần thứ hai năm học 2019 – 2020.

Đề thi thử THPT QG 2020 môn Toán lần 2 trường Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang mã đề 132, đề gồm 07 trang với 50 câu trắc nghiệm, học sinh có 90 phút để làm bài, kỳ thi nhằm giúp học sinh rèn luyện để nâng cao kỹ năng giải trắc nghiệm Toán 12, hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi thử THPT QG 2020 môn Toán lần 2 trường Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang:
+ Cho tứ diện ABCD có các cạnh AB, AC và AD đôi một vuông góc với nhau; AB = 2a, AC = 5a và AD = 9a. Gọi M, N, P tương ứng là trung điểm các cạnh BC, CD, DB. Tính thể tích V của tứ diện AMNP.
+ Đầu mỗi tháng ông Thanh gửi 1 triệu đồng vào ngân hàng, lãi suất 0,425% một tháng, theo hình thức lãi kép. Sau đúng 6 tháng, ông tăng số tiền gửi mỗi tháng lên thành 1,5 triệu đồng với hình thức và lãi suất như trên. Hỏi sau một năm tính từ lần gửi đầu tiên ông nhận được số tiền gần với kết quả nào nhất?+ Có một khối gỗ là khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có AB = 30 cm, BC = 40 cm, CA = 50 cm và chiều cao AA’ = 100 cm. Từ khối gỗ này người ta tiện để thu được một khối trụ có cùng chiều cao với khối gỗ ban đầu. Thể tích lớn nhất của khối trụ gần nhất với giá trị nào dưới đây ?
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, hai mặt phẳng (SAB) và (SAD) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABCD); góc giữa đường thẳng BC và mặt phẳng (ABCD) bằng 60°. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD.
+ Khối đa diện nào sau đây có các mặt không phải là tam giác đều?
A. Khối bát diện đều. B. Khối 20 mặt đều. C. Khối tứ diện đều. D. Khối 12 mặt đều.

Be the first to comment

Leave a Reply