Đề thi thử THPT QG 2020 môn Toán trường THPT Cam Lộ – Quảng Trị

Nhằm chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán, ngày … tháng 07 năm 2020, trường THPT Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức kỳ thi thử Trung học Phổ thông Quốc gia môn Toán năm học 2019 – 2020 dành cho học sinh lớp 12 của nhà trường.

Đề thi thử THPT QG 2020 môn Toán trường THPT Cam Lộ – Quảng Trị được biên soạn dựa trên ma trận đề tham khảo tốt nghiệp THPT môn Toán của Bộ GD&ĐT, đề thi có đáp án mã đề 006, 007, 008, 009 và lời giải chi tiết mã đề gốc.

Trích dẫn đề thi thử THPT QG 2020 môn Toán trường THPT Cam Lộ – Quảng Trị:
+ Cho hàm số f(x) xác định và liên tục trên đoạn [−5;3] có đồ thị như hình vẽ. Biết rằng diện tích hình phẳng S1, S2, S3 giới hạn bởi đồ thị hàm số f (x) và đường parabol g(x) = ax^2 + bx + c lần lượt là m, n, p. Tích phân ∫f(x)dx với x từ -5 đến 3 bằng?
+ Cho hàm số y = f(x) liên tục và có đạo hàm cấp một, cấp hai trên R. Đồ thị của các hàm số y = f(x), y = f'(x), y = f”(x) lần lượt là các đường cong nào trong hình vẽ bên dưới?+ Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên khoảng (a;b). Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Nếu hàm số y = f(x) nghịch biến trên (a b; ) thì f'(x) 0 ( ) ≤ với mọi x thuộc (a;b).
B. Nếu f'(x) > 0 với mọi x thuộc (a;b) thì hàm số y = f(x) đồng biến trên (a;b).
C. Nếu f'(x)
D. Nếu hàm số y = f(x) đồng biến trên (a;b) thì f'(x)

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Tải tài liệu

Be the first to comment

Leave a Reply