Đề thi thử TN THPT 2020 lần 2 môn Toán trường THPT Nguyễn Văn Cừ – Hải Dương


Ngày … tháng 06 năm 2020, trường THPT Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Hải Dương tổ chức kỳ thi thử tốt nghiệp Trung học Phổ thông (TN THPT) môn Toán năm học 2019 – 2020 lần thi thứ hai.

Đề thi thử TN THPT 2020 lần 2 môn Toán trường THPT Nguyễn Văn Cừ – Hải Dương có cấu trúc bám sát đề minh họa tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán của Bộ GD&ĐT, đề thi gồm 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có lời giải chi tiết (lời giải được biên soạn bởi quý thầy, cô giáo Nhóm Toán VD – VDC).

Trích dẫn đề thi thử TN THPT 2020 lần 2 môn Toán trường THPT Nguyễn Văn Cừ – Hải Dương:
+ Vi rút cúm gây ra bệnh viêm phổi cấp ngày thứ t với số lượng là F(t) con, nếu phát hiện sớm khi số lượng không vượt quá 40000 con thì bệnh nhân sẽ được cứu chữa. Biết F'(t) = 1000/(2t + 1) và ban đầu bệnh nhân có 2000. Sau 14 ngày bệnh nhân phát hiện ra bị bệnh. Hỏi khi đó có bao nhiêu con vi rút trong cơ thể (làm tròn đến hàng đơn vị) và bệnh nhân có cứu chữa được không?
A. 21684 con vi rút và cứu được. B. 24999 con vi rút và cứu được. C. 47170 con vi rút và không cứu được. D. 54340 con vi rút và không cứu được.+ Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’ có thể tích bằng 1. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AA’ và BB’. Đường thẳng CM cắt đường thẳng C’A’ tại P, đường thẳng CN cắt đường thẳng C’B’ tại Q. Thể tích khối đa diện lồi A’MPB’NQ bằng?
+ Trong không gian Oxyz, cho hai mặt cầu (S1), (S2) lần lượt có phương trình là x^2 + y^2 + z^2 – 2x – 2y – 2z – 22 = 0 và x^2 + y^2 + z^2 – 6x + 4y + 2z + 5 = 0. Xét các mặt phẳng (P) thay đổi nhưng luôn tiếp xúc cả hai mặt cầu đã cho. Gọi M(a;b;c) là điểm mà tất cả các mặt phẳng (P) đi qua. Tính tổng S = a + b + c.
Tải tài liệuGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: GIA SƯ TOÁN