Đề thi thử TN THPT Quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Cổ Loa – Hà Nội

Ngày … tháng 07 năm 2020, trường THPT Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội tổ chức kỳ thi thử tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia môn Toán năm học 2019 – 2020.

Đề thi thử TN THPT Quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Cổ Loa – Hà Nội gồm có 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi thử TN THPT Quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Cổ Loa – Hà Nội:
+ Trong không gian Oxyz, cho vật thể H được giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox có phương trình lần lượt tại x = 1, x = 3. Một mặt phẳng tuỳ ý vuông góc với Ox tại điểm x (1 ≤ x ≤ 3) cắt vật thể H theo thiết diện là hình vuông cạnh bằng √(x^2 + 1). Thể tích của vật thể H bằng?+ Các khí thải gây hiệu ứng nhà kính là nguyên nhân chủ yếu làm trái đất nóng lên. Theo Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế thế giới, khi nhiệt độ trái đất tăng lên thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm. Người ta ước tính rằng khi nhiệt độ trái đất tăng thêm 2°C thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm 3%, còn khi nhiệt độ trái đất tăng thêm 5°C thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm 10%. Biết rằng nếu nhiệt độ trái đất tăng thêm t C°, tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm f(t) % thì f(t) = k.a^t (trong đó a, k là các hằng số dương). Hỏi nhiệt độ trái đất tăng thêm bao nhiêu độ C thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm 20%?
+ Một người dùng máy tính muốn cài đặt mật khẩu cho máy tính của mình. Biết rằng mật khẩu phải gồm 4 kí tự, mỗi kí tự là một chữ số được chọn từ 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hỏi người đó có bao nhiêu cách chọn một mật khẩu cho máy tính của mình?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Tải tài liệu

Be the first to comment

Leave a Reply