Đề thi thử Toán THPT QG 2020 lần 1 trường THPT Thiệu Hóa – Thanh Hóa

Theo kế hoạch điều chỉnh do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa mới ban hành chiều nay, thì kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm học 2019 – 2020 sẽ được diễn ra từ ngày 08/08/2020 đến ngày 11/08/2020. Để giúp các em có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi, GIASUTOAN.VN giới thiệu đến quý thầy, cô giáo cùng các em học sinh khối 12 đề thi thử Toán THPT QG 2020 lần 1 trường THPT Thiệu Hóa – Thanh Hóa.

Đề thi thử Toán THPT QG 2020 lần 1 trường THPT Thiệu Hóa – Thanh Hóa có mã đề 001, đề có 06 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm khách quan, học sinh có 90 phút để làm bài.

Trích dẫn đề thi thử Toán THPT QG 2020 lần 1 trường THPT Thiệu Hóa – Thanh Hóa:
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy (ABCD). Biết SD = 2a√3 và góc tạo bởi đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD) bằng 30°. Tính khoảng cách h từ điểm B đến mặt phẳng (SAC).+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Số cạnh của một khối chóp bằng số mặt của khối chóp đó. B. Trong một khối chóp, tất cả các mặt đều là tam giác đều.
C. Số mặt bên của một khối chóp bằng số cạnh của hình chóp. D. Số mặt bên của một khối chóp bằng số cạnh bên của hình chóp đó.
+ Cho hàm số y = x^3 + 4x^2 – 5 có đồ thị (C), điểm M(3;2) và đường thẳng d: y = mx – m với m là tham số. Gọi T là tập tất cả các giá trị của m để đường thẳng d cắt (C) tại 3 điểm phân biệt A(1;0), B, C (A nằm ngoài B, C) sao cho S_MAB + S_MAC = 14. Tổng bình phương các phần tử của T là?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Be the first to comment

Leave a Reply