Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2020 lần 1 trường Ngô Quyền – Hải Phòng

Chủ Nhật ngày 29 tháng 12 năm 2019, trường THPT Ngô Quyền – Hải Phòng tổ chức kỳ thi thử Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2020 môn Toán 12 lần thứ nhất năm học 2019 – 2020.

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2020 lần 1 trường Ngô Quyền – Hải Phòng mã đề 211 và 212 gồm có 07 trang với 50 câu trắc nghiệm, học sinh có 90 phút để làm bài thi.

Trích dẫn đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2020 lần 1 trường Ngô Quyền – Hải Phòng:
+ Một người đã thả một lượng bèo hoa dâu chiếm 4% diện tích mặt hồ. Biết rằng cứ sau đúng một tuần bèo phát triển thành 3 lần lượng đã có và tốc độ phát triển của bèo ở mọi thời điểm như nhau. Sau bao nhiêu ngày, lượng bèo sẽ vừa phủ kín mặt hồ?
+ Doanh nghiệp Alibaba cần sản xuất một mặt hàng trong đúng 10 ngày và phải sử dụng hai máy A và B. Máy A làm việc trong x ngày và cho số tiền lãi là x^3 + 2x (triệu đồng), máy B làm việc trong y ngày và cho số tiền lãi là 326y – 27y^3 (triệu đồng). Hỏi doanh nghiệp Alibaba cần sử dụng máy A trong bao nhiêu ngày sao cho số tiền lãi là nhiều nhất? (Biết rằng hai máy A và B không đồng thời làm việc, máy B làm việc không quá 6 ngày).+ Các khí thải gây hiệu ứng nhà kính là nguyên nhân chủ yếu làm trái đất nóng lên. Theo OECD (tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế thế giới), khi nhiệt độ trái đất tăng lên thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm. Người ta ước tính rằng khi nhiệt độ trái đất tăng thêm 2°C thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm 3%, còn khi nhiệt độ trái đất tăng thêm 5°C thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm 10%. Biết rằng nếu nhiệt độ trái đất tăng thêm t°C, tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm f(t)% thì f(t) = k.a^t (trong đó a và k là các hằng số dương). Nhiệt độ trái đất tăng thêm bao nhiêu độ C thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm 20%?
+ Một cái phễu gồm một phần có dạng hình trụ, bán kính đáy bằng R và phần còn lại có dạng hình nón, chiều cao bằng 2R. Phễu chứa nước có mực nước đến sát đáy hình nón, người ta thả vào một vật hình cầu bằng kim loại thì nó đặt vừa khít trong hình nón. Tính chiều cao h của cột nước dâng lên theo.
+ Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục trên đoạn [-2;2] và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên dưới. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Hàm số có một điểm cực đại, không có điểm cực tiểu trên đoạn [-2;2].
B. Hàm số có một điểm cực đại, một điểm cực tiểu trên đoạn [-2;2].
C. Hàm số có hai điểm cực đại, một điểm cực tiểu trên đoạn [-2;2].
D. Hàm số có một điểm cực đại, hai điểm cực tiểu trên đoạn [-2;2].

Be the first to comment

Leave a Reply