Đề thi thử Toán THPTQG 2020 lần 1 trường chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An


GIASUTOAN.VN tiếp tục chia sẻ đề thi thử Toán THPTQG 2020 lần 1 trường THPT chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An, nhằm giúp các em học sinh khối 12 ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn Toán năm học 2019 – 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Đề thi thử Toán THPTQG 2020 lần 1 trường chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An mã đề 108 gồm có 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, học sinh có 90 phút để làm bài, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi thử Toán THPTQG 2020 lần 1 trường chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An:
+ Chị X gửi ngân hàng 20 000 000 đồng với lãi suất 0,5%/ tháng (sau mỗi tháng tiền lãi được nhập vào tiền gốc để tính lãi tháng sau). Hỏi sau 1 năm chị X nhận được bao nhiêu tiền, biết trong một năm đó chị X không rút tiền lần nào vào lãi suất không thay đổi (số tiền được làm tròn đến hàng nghìn)?
A. 21 233 000 đồng B. 21 235 000 đồng C. 21 234 000 đồng D. 21 200 000 đồng.
+ Gieo con xúc xắc được chế tạo cân đối và đồng chất 2 lần liên tiếp độc lập. Gọi a là số chấm xuất hiện trong lần gieo thứ nhất, b là số chấm xuất hiện trong lần gieo thứ hai. Xác suất để phương trình x^2 + ax + b = 0 có nghiệm bằng?+ Cho a và b là các số thực dương khác 1. Biết rằng bất kì đường thẳng nào song song với trục tung mà cắt các đồ thị y = log_a x, y = log_b x và trục hoành lần lượt tại A, B và H phân biệt ta đều có 3HA = 4HB (hình vẽ bên dưới). Khẳng định nào sau đây là đúng?
+ Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm liên tục trên và có đồ thị hàm số y = f ‘(x) như hình vẽ bên. Gọi g(x) = f(x) – 1/3.x^3 + 1/2.x^2 + x – 2019. Biết g(-1) + g(1) > g(0) + g(2). Với x thuộc [-1;2] thì g(x) đạt giá trị nhỏ nhất bằng?
+ Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng 4 . Hình trụ (T) có một đường tròn đáy là đường tròn nội tiếp tam giác BCD và chiều cao bằng chiều cao của tứ diện ABCD. Diện tích xung quanh của (T) bằng?

Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: GIA SƯ TOÁN
+ Email: giasutoan.vn@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply