Đề thi thử Toán THPTQG lần 1 năm 2019 – 2020 trường chuyên Quang Trung – Bình Phước

Chiều thứ Hai ngày 28 tháng 10 năm 2019, trường THPT chuyên Quang Trung, tỉnh Bình Phước tổ chức kỳ thi thử Trung học Phổ thông Quốc gia môn Toán năm học 2019 – 2020 lần thứ nhất dành cho học sinh khối 12 của nhà trường, kỳ thi vừa nhằm khảo sát chất lượng môn Toán 12 giai đoạn giữa học kỳ 1, vừa giúp học sinh khối 12 ôn luyện để chuẩn bị sớm cho kỳ thi THPT Quốc gia 2020 môn Toán.

Đề thi thử Toán THPTQG lần 1 năm học 2019 – 2020 trường THPT chuyên Quang Trung – Bình Phước mã đề 111, đề được biên soạn với hình thức và cấu trúc tương tự đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 vừa qua, nội dung đề bao quát toàn bộ kiến thức Toán 12, ngoài ra có một số câu thuộc chương trình Toán 10 và Toán 11, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi thử Toán THPTQG lần 1 năm 2019 – 2020 trường chuyên Quang Trung – Bình Phước:
+ Cho số phức z = a + bi (a, b ∈ R) tùy ý. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. z^2 = |z|^2.
B. Số phức liên hợp của z có mô đun bằng mô đun của iz.
C. Điểm M (−a;b) là điểm biểu diễn của z¯.
D. Mô đun của z là một số thực dương.+ Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có thể tích V. Biết tam giác ABC là tam giác đều cạnh a, các mặt bên là hình thoi, góc CC’B’ = 60 độ. Gọi G, G’ lần lượt là trọng tâm của tam giác BCB’ và tam giác A’B’C’. Tính theo V thể tích của khối đa diện GG’CA’.
+ Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba mặt phẳng (P): x + y + z + 5 = 0; (Q): x + y + z + 1 = 0 và (R): x + y + z + 2 = 0. Ứng với mỗi cặp A, B lần lượt thuộc hai mặt phẳng (P) và (Q) thì mặt cầu đường kính AB luôn cắt mặt phẳng (R) tạo thành một đường tròn. Tìm bán kính nhỏ nhất của đường tròn đó.

Be the first to comment

Leave a Reply