Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán lần 3 trường Đô Lương 4 – Nghệ An

Thứ Tư ngày 22 tháng 07 năm 2020, trường THPT Đô Lương 4, tỉnh Nghệ An tổ chức kỳ thi thử tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn Toán năm học 2019 – 2020 lần thi thứ ba.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán lần 3 trường Đô Lương 4 – Nghệ An mã đề 210 gồm 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm khách quan, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán lần 3 trường Đô Lương 4 – Nghệ An:
+ Cho tam giác ABC đều cạnh bằng 4. Trên đường thẳng d đi qua A và vuông góc với mp(ABC) lấy điểm M sao cho AM = x. Gọi P, Q lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm C lên AB, MB. Đường thẳng qua P, Q cắt d tại N. Thể tích khối tứ diện BCMN đạt giá trị nhỏ nhất bằng?+ Các nhà khoa học nghiên cứu đã chỉ ra rằng: khi nhiệt độ trung bình trái đất tăng lên t độ C thì nước biển dâng lên f(t) = k.a^t (m), trong đó k và a là những hằng số dương. Biết khi nhiệt độ trung bình tăng 2 độ C thì nước biển dâng 0,03m, khi nhiệt độ trung bình tăng 5 độ C thì nước biển dâng 0,1m. Hỏi khi nhiệt độ trung bình trái đất tăng thêm bao nhiêu độ C thì mực nước biển dâng lên 0,15m (lấy gần đúng).
+ Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R, thỏa mãn (3x^2 – 15x)f'(x) + (10 – 5x)f(x) = 0 và [f'(x)]^2 + [f(x)]^2 > 0 với mọi x ≠ 0 và f(1) = -4. Hỏi có bao nhiêu số nguyên m để phương trình f(x) = m có ba nghiệm phân biệt.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Tải tài liệu

Be the first to comment

Leave a Reply