Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán trường THPT Hậu Lộc 4 – Thanh Hóa


Ngày … tháng 06 năm 2020, trường THPT Hậu Lộc 4, tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỳ thi thử tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn Toán năm học 2019 – 2020.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán trường THPT Hậu Lộc 4 – Thanh Hóa mã đề 738 được biên soạn bám sát cấu trúc đề tham khảo THPT 2020 môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trích dẫn đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán trường THPT Hậu Lộc 4 – Thanh Hóa:
+ Cho hai hàm số y = f(x) và y = g(x) có đạo hàm liên tục trên R. Biết y = f'(x) và y = g'(x) có đồ thị như hình vẽ bên, trong đó đường cong đậm hơn là đồ thị của hàm số y = f'(x). Biết rằng hai hàm số y = g(2 – x) và y = f(ax + b) (với a và b là các số nguyên dương) có cùng khoảng nghịch biến. Giá trị của 3a + 4b  bằng?+ Gọi I(t) là số ca bị nhiễm bệnh Covid-19 ở quốc gia X sau t ngày khảo sát. Khi đó ta có công thức I(t) = A.e^r0(t – 1) với A là số ca bị nhiễm trong ngày khảo sát đầu tiên, r0 là hệ số lây nhiễm. Biết rằng ngày đầu tiên khảo sát có 500 ca bị nhiễm bệnh và ngày thứ 10 khảo sát có 1000 ca bị nhiễm bệnh. Hỏi ngày thứ 15 số ca nhiễm bệnh gần nhất với số nào dưới đây, biết rằng trong suốt quá trình khảo sát hệ số lây nhiễm là không đổi?
+ Cho hai hàm số f(x) = ax^4 + bx^2 + c và g(x) = mx^3 + nx + p (với a, b, c, m, n, p thuộc R) thỏa mãn f(1) = g(0) và các hàm số y = f(x) và g(x) có đồ thị như hình vẽ bên. Tập nghiệm của phương trình f(x) = g(x) có số phần tử là?
Tải tài liệuGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: GIA SƯ TOÁN