Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Toán sở GD&ĐT Nam Định

Chiều thứ Năm ngày 16 tháng 07 năm 2020, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định tổ chức kỳ thi thử tốt nghiệp Trung học Phổ thông môn Toán năm học 2019 – 2020.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Toán sở GD&ĐT Nam Định mã đề 101 gồm có 06 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm, thời gian làm bài thi 90 phút, đề được xây dựng dựa trên ma trận đề tham khảo tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề thi có đáp án mã đề 101, 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117.

Trích dẫn đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Toán sở GD&ĐT Nam Định:
+ Một người có số tiền là 150.000.000 đồng, đem gửi tiết kiệm theo thể thức lãi kép, loại kỳ hạn 6 tháng vào ngân hàng với lãi suất 4%/1 kỳ hạn. Vậy sau thời gian 7 năm 9 tháng, người đó nhận được tổng số tiền cả vốn và lãi là bao nhiêu (số tiền được làm tròn đến 100 đồng)? Biết rằng khi thời điểm rút tiền chưa tròn các kỳ hạn thì số ngày rút trước thời hạn (phần chưa tròn kỳ hạn) ngân hàng sẽ trả lãi suất theo loại không kỳ hạn 0,01% một ngày (1 tháng tính 30 ngày). Biết trong toàn bộ quá trình gửi, người đó không rút tiền gốc và lãi, lãi suất không thay đổi.+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB = a, AD = 3a, SA vuông góc (ABCD) và SA = 2a (minh họa như hình vẽ). Gọi M, N lần lượt là các điểm nằm trên các cạnh BC và SD sao cho BM = 1/3.BC và SN = 2/3.SD. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện NADM bằng?
+ Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’, AC = 3, B’D’ = 4, khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và B’D’ bằng 5, góc giữa hai đường thẳng AC và B’D’ bằng 60°. Gọi M là trọng tâm tam giác ABC; N, P, Q, R lần lượt là trung điểm của AD’, AB’, B’C, CD’; S là điểm nằm trên cạnh A’C’ sao cho A’S = 1/4.A’C’. Thể tích của khối đa diện MNPQRS bằng?
Tải tài liệu

Be the first to comment

Leave a Reply