Đề thi thử tốt nghiệp THPTQG 2020 môn Toán lần 2 trường THPT Kinh Môn – Hải Dương

Ngày … tháng 06 năm 2020, trường THPT Kinh Môn, tỉnh Hải Dương tổ chức kỳ thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán năm học 2019 – 2020 lần thi thứ hai.

Đề thi thử tốt nghiệp THPTQG 2020 môn Toán lần 2 trường THPT Kinh Môn – Hải Dương được biên soạn bám đề minh họa tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết (lời giải được biên soạn bởi quý thầy, cô giáo Nhóm Toán VD – VDC).

Trích dẫn đề thi thử tốt nghiệp THPTQG 2020 môn Toán lần 2 trường THPT Kinh Môn – Hải Dương:
+ Cho đa giác đều 40 đỉnh A1, A2, A3, . . ., A40 nội tiếp đường tròn tâm O. Chọn ngẫu nhiên ba đỉnh của đa giác đó, tính xác suất để ba đỉnh được chọn là ba đỉnh của tam giác vuông nhưng không cân?+ Cho tứ diện ABCD. Mặt phẳng (alpha) song song với AB và CD cắt các cạnh AD, DB, BC, CA lần lượt tại M, N, P, Q. Giả sử MA/MD = 1/2, mặt phẳng (alpha) chia khối tứ diện thành hai phần. Tỉ số thể tích V1/V2 của hai khối đa diện ABMNPQ và CDMNPQ bằng?
+ Áp suất không khí P (đo bằng milimet thủy ngân, kí hiệu là mmHg) suy giảm mũ so với độ cao x (đo bằng mét), tức P giảm theo công thức P = P0.e^xi, trong đó P0 = 760 mmHg là áp suất ở mực nước biển (x = 0), i là hệ số suy giảm. Biết rằng ở độ cao 1000m thì áp suất của không khí là 672,71mmHg. Hỏi áp suất không khí ở độ cao 3000m gần với số nào sau đây nhất?
Tải tài liệu

Be the first to comment

Leave a Reply