Hệ thống bài tập trắc nghiệm VDC, phân loại khảo sát hàm số (phần 1 – 10)

Tài liệu gồm 21 trang, được biên soạn bởi thầy Lương Tuấn Đức (Giang Sơn), tuyển chọn hệ thống bài tập trắc nghiệm vận dụng cao, phân loại khảo sát hàm số tổng hợp Toán 12 THPT (từ phần số 1 đến phần số 10), giúp học sinh ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi tuyển sinh vào các trường Đại học – Cao đẳng.

Trích dẫn tài liệu hệ thống bài tập trắc nghiệm VDC, phân loại khảo sát hàm số (phần 1 – 10):
Cho hàm số y = x^3 – 3x + 2 có đồ thị (C). Biết đường thẳng y = ax + b cắt (C) tại ba điểm phân biệt M, N, P. Tiếp tuyến tại ba điểm M, N, P của đồ thị (C) cắt (C) tại các điểm M’, N’, P’ (tương ứng khác M, N, P). Khi đó đường thẳng đi qua ba điểm M’, N’, P’ là?
+ Cho hàm số y = f(x), y = f[f(x)] và y = f(x^4 + 2) lần lượt có các đồ thị C1, C1, C3. Phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ bằng 1 của C1 và C2 tương ứng là y = 2x + 1; y = 6x + 1. Tìm phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ bằng 1 của C3.+ Cho hàm số f(x) có đạo hàm f'(x) = (x – 1)^2.(x^2 – 2x). Số giá trị nguyên m thuộc (– 10;10) để hàm số y = f(x^3 – 3x^2 + m) tương ứng có 8 cực trị, 6 cực trị, 4 cực trị tương ứng là a, b, c. Tính 8a + 6b + 4c.

Xem thêm:
+ Hệ thống bài tập trắc nghiệm vận dụng cao, phân loại đồ thị đạo hàm – bảng biến thiên (phần 1 – 10)
+ Hệ thống bài tập trắc nghiệm vận dụng cao, phân loại đồ thị – bảng biến thiên (phần 1 – 10)

Tải tài liệu

Be the first to comment

Leave a Reply