Kiểm tra Giải tích 12 chương 1 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Trung Thiên – Hà Tĩnh

GIASUTOAN.VN giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh khối 12 đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 năm học 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Trung Thiên – Hà Tĩnh, đề có mã đề 001, gồm 03 trang với 25 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, kỳ kiểm tra nhằm tổng ôn kiến thức hàm số và đồ thị, đề kiểm tra có đáp án (đáp án được đánh dấu màu đỏ).

Trích dẫn đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Trung Thiên – Hà Tĩnh:
+ Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y = 2x^3 + 3(m – 1)x^2 + 6(m – 2)x + 3 nghịch biến trên khoảng có độ dài lớn hơn 3.
+ Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình vẽ. Tìm tất cả các giá trị thực của m để phương trình f(x) = 2m có đúng hai nghiệm phân biệt.+ Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệu kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
+ Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thực m thuộc khoảng (-1000;1000) để hàm số y = 2x^3 – 3(2m + 1)x^2 + 6m(m + 1)x + 1 đồng biến trên khoảng (2;+ vô cùng)?
+ Cho hàm số y = f(x) có bảng xét dấu đạo hàm như sau. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng. B. Hàm số đồng biến trên khoảng.
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng. D. Hàm số đồng biến trên khoảng.

Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: GIA SƯ TOÁN
+ Email: giasutoan.vn@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply