Nguyên hàm và các phương pháp tính nguyên hàm – Nguyễn Hoàng Việt


Tài liệu gồm 95 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Hoàng Việt, phân dạng và hướng dẫn giải các dạng toán nguyên hàm trong chương trình Giải tích 12 chương 3: nguyên hàm, tích phân và ứng dụng.

DẠNG TOÁN 1: TÍNH NGUYÊN HÀM BẰNG BẢNG NGUYÊN HÀM.
+ Bài toán 1. Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số f(x): Nhóm công thức cơ bản.
+ Bài toán 2. Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số f(x): Nhóm công thức có mẫu số cơ bản.
+ Bài toán 3. Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số f(x): Nhóm công thức nguyên hàm của hàm lượng giác.
+ Bài toán 4. Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số f(x): Nhóm công thức mũ.
DẠNG TOÁN 2: NGUYÊN HÀM CỦA HÀM SỐ HỮU TỶ.
+ Bài toán 5. Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số f(x): Nhóm hàm hữu tỉ không chứa căn thức.
DẠNG TOÁN 3: NGUYÊN HÀM TỪNG PHẦN.
+ Bài toán 6. Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số f(x) bằng phương pháp nguyên hàm từng phần.DẠNG TOÁN 4: NGUYÊN HÀM ĐỔI BIẾN SỐ.
+ Bài toán 7. Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số f(x): Nhóm hàm số mũ.
+ Bài toán 8. Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số f(x): Nhóm hàm số chứa căn thức.
+ Bài toán 9. Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số f(x): Nhóm hàm số chứa logarit.
+ Bài toán 10. Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số f(x): Nhóm hàm số chứa e^x.
+ Bài toán 11. Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số f(x): Đổi biến hàm số lượng giác.
DẠNG TOÁN 5: TÍNH CHẤT NGUYÊN HÀM & NGUYÊN HÀM CỦA HÀM ẨN.
+ Nhóm 1. Sử dụng định nghĩa F'(x) = f(x).
+ Nhóm 2. Sử dụng định nghĩa giải bài toán nguyên hàm của hàm ẩn.
Tải tài liệuGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: GIA SƯ TOÁN