Phát triển đề thi tham khảo THPT Quốc gia 2020 môn Toán


Dựa trên đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 môn Toán do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, vừa qua, tập thể quý thầy, cô giáo nhóm Toán VD – VDC đã biên soạn bộ câu hỏi và bài tập phát triển đề thi tham khảo THPT Quốc gia 2020 môn Toán, nhằm giúp các em học sinh khối 12 có được tài liệu ôn tập bám sát, chất lượng để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Toán năm học 2019 – 2020.

Tài liệu phát triển đề thi tham khảo THPT Quốc gia 2020 môn Toán gồm có 42 trang, là sản phẩm đặc biệt của Tổ Phản Biện Các Sản Phẩm Quan Trọng Của Nhóm Toán VD – VDC. Với mỗi câu trong đề, tài liệu bổ sung thêm 3-5 câu hỏi và bài toán tương tự, có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn bộ đề phát triển đề thi tham khảo THPT Quốc gia 2020 môn Toán:
+ Định hướng xây dựng bài toán: Bài toán giữ nguyên ý tưởng câu 43 (sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ) thay đổi cách đặt vấn đề và phương trình mũ thay cho phương trình logarit: “Tính tổng T các giá trị nguyên của tham số m để phương trình 3^x + (m^2 – m)3^-x = 2m có đúng hai nghiệm phân biệt nhỏ hơn 1/log3”.+ Phát triển câu 32, sử dụng ứng dụng của tích vô hướng vào việc quỹ tích điểm M thỏa mãn đẳng thức cho trước, bài toán có sử dụng việc khai thác điểm trung gian: “Trong không gian Oxyz, cho A(2;0;4) và B(0;-6;0), M là một điểm bất kỳ thỏa mãn 3MA^2 + 2MB^2 = 561/280AB^2. Khi đó M thuộc mặt cầu có bán kính là giá trị nào dưới đây?”
+ Phát triển câu 50 thành bài toán tìm khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối: “Cho hàm số đa thức f(x) có đạo hàm tràm trên R. Biết f(0) = 0 và đồ thị hàm số y = f'(x) như hình sau. Hàm số g(x) = |4f(x) + x^2| đồng biến trên khoảng nào dưới đây?”

Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: GIA SƯ TOÁN
+ Email: giasutoan.vn@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply