Tìm số nghiệm của phương trình hàm hợp – Đặng Việt Đông


Tài liệu gồm 66 trang được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Việt Đông, hướng dẫn phương pháp giải bài toán tìm số nghiệm của phương trình hàm hợp, một dạng toán vận dụng cao thường gặp trong các đề thi thử Trung học Phổ thông Quốc gia môn Toán.

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP TƯƠNG TỰ
III. VÍ DỤ MINH HỌA
Bài toán: Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau. Số nghiệm thuộc đoạn [0;5pi/2] của phương trình f(sinx) = 1 là?
1. Dạng toán: Đây là dạng toán sử dụng bảng biến thiên (BBT) hoặc đồ thị của hàm số f(x) để tìm số nghiệm thuộc đoạn [a;b] của phương trình c.f(g(x)) + d = m.
2. Kiến thức cần nhớ: Số nghiệm thuộc đoạn [a’;b’] của phương trình f(t) = k là số giao điểm của đồ thị y = f(t) và đường thẳng y = k với t thuộc [a’;b’] (với k là tham số).3. Hướng giải:
+ Bước 1. Đặt ẩn phụ t = g(x). Với x thuộc [a;b] suy ra t thuộc [a’;b’].
+ Bước 2. Với c.f(g(x)) + d = m suy ra f(t) = k.
+ Bước 3. Từ bảng biến thiên (BBT) của hàm số y = f(x) suy ra bảng biến thiên (BBT) của hàm số y = f(t) để giải bài toán số nghiệm thuộc đoạn [a’;b’] của phương trình f(t) = k.
IV. BÀI TẬP RÈN LUYỆN
Tuyển chọn 82 bài tập trắc nghiệm tìm số nghiệm của phương trình hàm hợp có đáp án và lời giải chi tiết.
Tải tài liệuGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: GIA SƯ TOÁN