Tìm số nghiệm của phương trình hàm hợp khi biết bảng biến thiên hoặc đồ thị

Tài liệu gồm 36 trang, được tách từ chuyên đề 50 dạng toán ôn thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán do tập thể quý thầy, cô giáo Nhóm Word Và Biên Soạn Tài Liệu Toán biên soạn, hướng dẫn giải bài toán tìm số nghiệm của phương trình hàm hợp khi biết bảng biến thiên hoặc đồ thị, một dạng toán thường gặp trong chương trình Giải tích 12 chương 1 và đề thi THPT Quốc gia môn Toán.

Khái quát nội dung tài liệu tìm số nghiệm của phương trình hàm hợp khi biết bảng biến thiên hoặc đồ thị:
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
+ f(x) = m là phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị y = f(x) và y = m. Số nghiệm của phương trình bằng số giao điểm của hai đồ thị y = f(x) và y = m.
+ f(x) = g(x) là phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị y = f(x) và y = g(x). Số nghiệm của phương trình bằng số giao điểm của hai đồ thị y = f(x) và y = g(x).II. CÁC DẠNG BÀI TẬP TƯƠNG TỰ
+ Sử dụng bảng biến thiên (BBT) hoặc đồ thị của hàm số f(x) để tìm số nghiệm thuộc đoạn [a;b] của phương trình c.f(g(x)) + d = m, với g(x) là hàm số lượng giác.
+ Sử dụng bảng biến thiên (BBT) hoặc đồ thị của hàm số f(x) để tìm số nghiệm thuộc đoạn [a;b] của phương trình c.f(g(x)) + d = m, với g(x) là hàm số căn thức, đa thức.
+ Sử dụng bảng biến thiên (BBT) hoặc đồ thị của hàm số f(x) để tìm số nghiệm thuộc đoạn [a;b] của phương trình c.f(g(x)) + d = m, với g(x) là hàm số mũ, hàm số logarit.
+ Sử dụng bảng biến thiên (BBT) hoặc đồ thị của hàm số f(x) để tìm số nghiệm thuộc đoạn [a;b] của phương trình c.f(g(x)) + d = m, với g(x) là hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối.
II. BÀI TẬP MẪU VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN
IV. BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN
Gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm mức độ vận dụng và vận dụng cao (VD & VDC), có đáp án và lời giải chi tiết.
Tải tài liệu

Be the first to comment

Leave a Reply