Tìm tỉ số của hai số

Bài 16 Tìm tỉ số của hai số: Giải bài 137 trang 57; bài 138,139 ,140,141 trang 58 SGK Toán 6 tập 2 – Chương 3.

Bài 137. Tìm tỉ số của:

a) 2/3 m và 75cm ;

b) 3/10h và 20 phút.

Gải. Đưa hai số về cùng đơn vị đo.

Chẳng hạn:

a) 75cm = 3/4  , do đó tỉsố của 2/3m và 75cm là: 

b) Tương tự đáp số:

– Quảng cáo –

2016-03-24_214254


Bài 138. Ta có thể đưa tỉsố của hai số về tỉ số của hai số nguyên.

Chẳng hạn, tỉsố của hai số 0,75 và  có thể viết như sau:

2016-03-24_214715

Hãy viết các tỉsố sau đây thành tỉsố của hai số nguyên:

2016-03-24_214728Giải chi tiết.

a)

– Quảng cáo –

2016-03-24_215114

b)

2016-03-24_215512

2016-03-24_215723


Bài 139. Tỉ số của hai số a và b có thể viết là a/b. Cách viết này có khác gì cách viết phân số a/b không ? Cho ví dụ.

Đáp án: Cách viết phân số a/b  khác cách viết tỉsố a/b  ở chỗ trong phân số a/b  thì a và b bắt buộc phải là các số nguyên còn trong tỉsố a/b thì a và b là những số bất kì, với b ≠ 0.

Ví dụ -3/5 là phân số (cũng là tỉ số);  là tỉ số, không là phân số.


Bài 140. Chuột nặng hơn voi ! 

Một con chuột nặng 30g còn một con voi nặng 5 tấn. Tỉ số giữa khối lượng của một con chuột và khối lượng của một con voi là  30/5 = 6 nghĩa là một con chuột nặng bằng 6 con voi ! Em có tin như vậy không ? Sai lầm ở chỗ nào ?

Giải bài 140: Sai lầm ở chỗ đã dùng các số đo bởi hai đơn vị đo khác nhau. Cần đổi 5 tấn ra gam hoặc ngược lại đổi 30 gam ra tấn, rồi mới lập tỉ số. Tỉsố giữa các khối lượng chuột và voi là :

2016-03-24_220131


Bài 141: Tỉsố của hai số a và b bằng 

Tìm hai số đó biết a – b = 8

Giải. Từ a/b = 3/2 suy ra  a = 3b/2

Bây giờ a – b = 8 suy ra  3b/2 – b = 8 hay b/2 = 8

Do đó b = 16 và  a = 3.16 / 2 = 24

Be the first to comment

Leave a Reply