Tính đơn điệu hàm giá trị tuyệt đối


Tài liệu gồm 49 trang được biên soạn bởi tập thể quý thầy, cô giáo Nhóm Toán VD – VDC, hướng dẫn phương pháp giải một số dạng toán nâng cao / khó liên quan đến chủ đề tính đơn điệu hàm giá trị tuyệt đối, giúp học sinh học chuyên sâu chương trình Giải tích 12 chương 1 – ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số và ôn thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn Toán.

Khái quát nội dung tài liệu tính đơn điệu hàm giá trị tuyệt đối:
1. Dạng 1: Tìm điều kiện tham số m để hàm y = |f(x)| với f(x) là hàm số dạng đa thức đồng biến, nghịch biến trên tập D cho trước.
2. Dạng 2: Tìm điều kiện tham số m để hàm y = |f(x)| với f(x) là hàm số dạng phân thức hữu tỉ đồng biến, nghịch biến trên tập D cho trước.
3. Dạng 3: Tìm điều kiện tham số m để hàm y = |f(x)| với f(x) là hàm số chứa căn đồng biến, nghịch biến trên tập D cho trước.4. Dạng 4: Tìm điều kiện tham số m để hàm y = |f(x)| với f(x) là hàm số lượng giác đồng biến, nghịch biến trên tập D cho trước.
5. Dạng 5: Tìm điều kiện tham số m để hàm y = |f(x)| với f(x) là hàm số mũ đồng biến, nghịch biến trên tập D cho trước.
6. Dạng 6: Tìm điều kiện tham số m để hàm y = |f(x)| với f(x) là hàm số logarit đồng biến, nghịch biến trên tập D cho trước.

Tài liệu gồm tổng cộng 60 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm, tất cả đều có đáp án và lời giải chi tiết.

Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: GIA SƯ TOÁN
+ Email: giasutoan.vn@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply