[TM15] – Cho hàm số có đạo hàm với mọi. Hỏi số thực nào dưới đây thuộc khoảng đồng biến của hàm số?


Đáp án và lời giải chi tiết câu hỏi và bài toán [TM15] – Cho hàm số có đạo hàm với mọi. Hỏi số thực nào dưới đây thuộc khoảng đồng biến của hàm số? trên GIASUTOAN.VN.

CÂU HỎI VÀ BÀI TOÁN

Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = {(x – 1)^2}left( {{x^2} – 2x} right)$ với mọi $x in R.$ Hỏi số thực nào dưới đây thuộc khoảng đồng biến của hàm số $g(x) = fleft( {{x^2} – 2x + 2} right)$?
A. $ – 2.$
B. $ – 1.$
C. $frac{3}{2}.$
D. $3.$

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾTGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: GIA SƯ TOÁN