[TM18] – Cho hàm số có đạo hàm xác định và liên tục trên thoả mãn. Hàm số đồng biến trên khoảng nào?


Đáp án và lời giải chi tiết câu hỏi và bài toán [TM18] – Cho hàm số có đạo hàm xác định và liên tục trên thoả mãn. Hàm số đồng biến trên khoảng nào? trên GIASUTOAN.VN.

CÂU HỎI VÀ BÀI TOÁN

Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm xác định và liên tục trên $R$ thoả mãn $f(x) + x.f'(x) = x(x – 1)(x – 2)$, $forall x in R.$ Hàm số $g(x) = x.f(x)$ đồng biến trên khoảng nào?
A. $( – infty ;0).$
B. $(1;2).$
C. $(2; + infty ).$
D. $(0;2).$

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾTGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH