[TM20] – Cho hàm số có bảng xét dấu đạo hàm như hình bên dưới. Hàm số đồng biến trên khoảng


Đáp án và lời giải chi tiết câu hỏi và bài toán [TM20] – Cho hàm số có bảng xét dấu đạo hàm như hình bên dưới. Hàm số đồng biến trên khoảng trên GIASUTOAN.VN.

CÂU HỎI VÀ BÀI TOÁN

Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như hình bên dưới:

Hàm số $y = f(1 – 2x)$ đồng biến trên khoảng:
A. $left( {0;frac{3}{2}} right).$
B. $left( { – frac{1}{2};1} right).$
C. $left( { – 2;frac{1}{2}} right).$
D. $left( {frac{3}{2};3} right).$

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾTGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: GIA SƯ TOÁN