[TM21] – Cho hàm số xác định và liên tục có đạo hàm thỏa mãn. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?


Đáp án và lời giải chi tiết câu hỏi và bài toán [TM21] – Cho hàm số xác định và liên tục có đạo hàm thỏa mãn. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? trên GIASUTOAN.VN.

CÂU HỎI VÀ BÀI TOÁN

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $R$, có đạo hàm $f'(x)$ thỏa mãn:

Hàm số $y = f(1 – x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A. $( – 1;1).$
B. $( – 2;0).$
C. $( – 1;3).$
D. $(1; + infty ).$

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾTGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH