[TM4] – Cho hàm số nghịch biến. Hàm số đồng biến trên khoảng


Đáp án và lời giải chi tiết câu hỏi và bài toán [TM4] – Cho hàm số nghịch biến. Hàm số đồng biến trên khoảng trên GIASUTOAN.VN.

CÂU HỎI VÀ BÀI TOÁN

Cho hàm số $y = f(x)$ nghịch biến $forall x in (a;b).$ Hàm số $y = f(2 – x)$ đồng biến trên khoảng:
A. $(2 – b;2 – a).$
B. $( – infty ;2 – a).$
C. $(a;b).$
D. $(2 – b; + infty ).$

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾTGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: GIA SƯ TOÁN