Tổng ôn tập TN THPT 2020 môn Toán: Cực trị của hàm số


Tài liệu gồm 121 trang, được tổng hợp và biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Bảo Vương, tuyển chọn các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm chuyên đề cực trị của hàm số, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh tổng ôn kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán.

Khái quát nội dung tài liệu tổng ôn tập TN THPT 2020 môn Toán: Cực trị của hàm số:
+ Dạng toán 1. Tìm cực trị thông qua đồ thị hàm số, bảng biến thiên.
+ Dạng toán 2. Xác định cực trị của hàm số không chứa tham số.
+ Dạng toán 3. Tìm giá trị tham số m để hàm số đạt cực trị tại x = x0.
+ Dạng toán 4. Tìm giá trị tham số m để hàm số có n cực trị.
+ Dạng toán 5. Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị.
+ Dạng toán 6. Tìm giá trị tham số m để hàm số bậc ba có cực trị thỏa mãn điều kiện cho trước.
+ Dạng toán 7. Tìm giá trị tham số m để hàm số trùng phương có cực trị thỏa mãn điều kiện cho trước.
+ Dạng toán 8. Bài toán cực trị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối.
+ Dạng toán 9. Tìm cực trị của hàm hợp, hàm ẩn.

Tải tài liệuGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: GIA SƯ TOÁN