Tổng ôn tập TN THPT 2020 môn Toán: Đồ thị hàm số và các bài toán liên quan


Tài liệu gồm 125 trang, được tổng hợp và biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Bảo Vương, tuyển chọn các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm chuyên đề đồ thị hàm số và các bài toán liên quan, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh tổng ôn kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán.

Khái quát nội dung tài liệu tổng ôn tập TN THPT 2020 môn Toán: Đồ thị hàm số và các bài toán liên quan:
VẤN ĐỀ 1. NHẬN DẠNG ĐỒ THỊ HÀM SỐ.
+ Nhận dạng đồ thị hàm số bậc ba.
+ Nhận dạng đồ thị hàm số bậc bốn trùng phương.
+ Nhận dạng đồ thị hàm số nhất biến.
+ Nhận dạng đồ thị hàm số mũ.
+ Nhận dạng đồ thị hàm số lôgarit.VẤN ĐỀ 2. TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ.
VẤN ĐỀ 3. BIỆN LUẬN NGHIỆM THÔNG QUA ĐỒ THỊ.
VẤN ĐỀ 4. MỘT SỐ BÀI TOÁN TƯƠNG GIAO THƯỜNG GẶP.
+ Bài toán 1. Biện luận tương giao hàm bậc ba với đường thẳng.
+ Bài toán 2. Tương giao của đường thẳng với đồ thị hàm số nhất biến chứa tham số.
+ Bài toán 3. Tương giao của đường thẳng với hàm số trùng phương chứa tham số.
+ Bài toán 4. Biện luận m để phương trình có nghiệm thỏa mãn điều kiện k (hàm số khác).
VẤN ĐỀ 5. BÀI TOÁN TIẾP TUYẾN.
Tải tài liệuGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: GIA SƯ TOÁN