Tổng ôn tập TN THPT 2020 môn Toán: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số


Tài liệu gồm 82 trang, được tổng hợp và biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Bảo Vương, tuyển chọn các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm chuyên đề giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh tổng ôn kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán.

Khái quát nội dung tài liệu tổng ôn tập TN THPT 2020 môn Toán: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số:
VẤN ĐỀ 1. TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ.
+ Dạng toán 1. Tìm GTLN & GTNN của hàm số y = f(x) trên đoạn [a;b].
+ Dạng toán 2. Tìm GTLN & GTNN của hàm số y = f(x) trên khoảng (a;b).
VẤN ĐỀ 2. TÌM M ĐỂ GTLN – GTNN CỦA HÀM SỐ THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN K.
VẤN ĐỀ 3. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI (chứa tham số).+ Dạng toán 1: Tìm m để max y = |f(x) + m| = a (a > 0).
+ Dạng toán 2: Tìm m để min y = |f(x) + m| = a (a > 0).
+ Dạng toán 3: Tìm m để max y = |f(x) + m| không vượt quá giá trị M cho trước.
+ Dạng toán 4: Tìm m để min y = |f(x) + m| không vượt quá giá trị a cho trước.
+ Dạng toán 5: Tìm m để max y = |f(x) + m| đạt min.
+ Dạng toán 6: Tìm m để min y = |f(x) + m| đạt min.
+ Dạng toán 7: Cho hàm số y = |f(x) + m|. Tìm m để max y ≤ h.min y (h > 0) hoặc min + max = k.
+ Dạng toán 8: Cho hàm số y = |f(x) + m|.
VẤN ĐỀ 4. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT HÀM ẨN, HÀM HỢP.
VẤN ĐỀ 5. ỨNG DỤNG GTLN – GTNN CỦA HÀM SỐ GIẢI BÀI TOÁN THỰC TẾ.
Tải tài liệuGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: GIA SƯ TOÁN