Tổng ôn tập TN THPT 2020 môn Toán: Góc và khoảng cách trong không gian


Tài liệu gồm 47 trang, được tổng hợp và biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Bảo Vương, tuyển chọn các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm chuyên đề góc và khoảng cách trong không gian, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh tổng ôn kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán.

Khái quát nội dung tài liệu tổng ôn tập TN THPT 2020 môn Toán: Góc và khoảng cách trong không gian:
CHỦ ĐỀ 1. GÓC TRONG KHÔNG GIAN.
Bài toán 1. Góc giữa đường thẳng a và đường thẳng b.
+ Phương pháp 1. Sử dụng song song.
+ Phương pháp 2. Sử dụng tích vô hướng.
+ Phương pháp 3. Ghép vào hệ trục tọa độ Oxyz.
Bài toán 2. Góc giữa đường thẳng AB và mặt phẳng (P).
+ Phương pháp 1. Sử dụng kiến thức Hình học 11.
+ Phương pháp 2. Ghép vào hệ trục tọa độ Oxyz.Bài toán 3. Góc giữa mặt phẳng (P) và mặt phẳng (Q).
+ Phương pháp 1. Dựa vào định nghĩa.
+ Phương pháp 2. Tìm hai đường thẳng d1 và d2 lần lượt vuông góc với mặt phẳng (P) và mặt phẳng (Q).
+ Phương pháp 3. Sử dụng công thức hình chiếu.
+ Phương pháp 4. Sử dụng công thức sin a.
+ Phương pháp 5. Ghép vào hệ trục tọa độ Oxyz.
CHỦ ĐỀ 2. KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN.
Bài toán 1. Tính khoảng cách từ chân đường cao của hình chóp đến mặt bên của hình chóp.
Bài toán 2. Tính khoảng cách giữa cạnh bên và cạnh thuộc mặt đáy.
Tải tài liệuGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: GIA SƯ TOÁN