Tổng ôn tập TN THPT 2020 môn Toán: Tính đơn điệu của hàm số


Tài liệu gồm 62 trang, được tổng hợp và biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Bảo Vương, tuyển chọn các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm các chuyên đề tính đơn điệu của hàm số, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh tổng ôn kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán.

Khái quát nội dung tài liệu tổng ôn tập TN THPT 2020 môn Toán: Tính đơn điệu của hàm số:
+ Dạng 1. Đọc bảng biến thiên, đồ thị.
+ Dạng 2. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số không chứa tham số.
+ Dạng 3. Tìm tham số m để hàm số đơn điệu trên các khoảng xác định của nó.
+ Dạng 4. Tìm tham số m để hàm số đơn điệu trên khoảng cho trước.
+ Dạng 5. Bài toán xét tính đơn điệu của hàm hợp, hàm ẩn.

Tải tài liệuGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: GIA SƯ TOÁN