10 đề ôn tập thi học kì 1 Toán 12 có đáp án và lời giải chi tiết


Tài liệu gồm 229 trang, được sưu tầm và tổng hợp bởi thầy giáo Phùng V Hoàng Em, tuyển chọn 10 đề ôn tập thi học kì 1 Toán 12 có đáp án và lời giải chi tiết; các đề được biên soạn theo dạng trắc nghiệm với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút.

Mục lục tài liệu 10 đề ôn tập thi học kì 1 Toán 12 có đáp án và lời giải chi tiết:
PHẦN 1. 10 ĐỀ ÔN TẬP THI HỌC KÌ 1 TOÁN 12.
+ Đề ôn tập số 01 (Trang 1).
+ Đề ôn tập số 02 (Trang 6).
+ Đề ôn tập số 03 (Trang 12).
+ Đề ôn tập số 04 (Trang 19).
+ Đề ôn tập số 05 (Trang 24).
+ Đề ôn tập số 06 (Trang 30).
+ Đề ôn tập số 07 (Trang 35).
+ Đề ôn tập số 08 (Trang 41).
+ Đề ôn tập số 09 (Trang 46).
+ Đề ôn tập số 10 (Trang 52).

PHẦN 2. ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT.
+ Lời giải chi tiết đề ôn tập số 01 (Trang 64).
+ Lời giải chi tiết đề ôn tập số 02 (Trang 78).
+ Lời giải chi tiết đề ôn tập số 03 (Trang 94).
+ Lời giải chi tiết đề ôn tập số 04 (Trang 112).
+ Lời giải chi tiết đề ôn tập số 05 (Trang 128).
+ Lời giải chi tiết đề ôn tập số 06 (Trang 143).
+ Lời giải chi tiết đề ôn tập số 07 (Trang 157).
+ Lời giải chi tiết đề ôn tập số 08 (Trang 177).
+ Lời giải chi tiết đề ôn tập số 09 (Trang 193).
+ Lời giải chi tiết đề ôn tập số 10 (Trang 210).Tải tài liệuGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH