100 đề thi thử bám sát cấu trúc đề tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán

Tài liệu gồm 566 trang, tuyển tập 100 đề thi thử bám sát cấu trúc đề tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có đáp án), giúp học sinh ôn tập, hướng đến kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia môn Toán năm học 2020 – 2021.

Trích dẫn tài liệu 100 đề thi thử bám sát cấu trúc đề tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán:
+ Cho hàm số bậc ba y = f(x) có đồ thị (C) là đường cong trong hình bên. Biết hàm số f(x) đạt cực trị tại hai điểm x1, x2 thỏa mãn x2 = x1 + 2 và f0 x1 + x2 2 = −3. Gọi d là đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị (C). Diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và d (phần được tô đậm trong hình) bằng?
+ Có bao nhiêu số có bốn chữ số khác nhau được tạo thành từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5?
+ Cho một cấp số cộng có u4 = 2, u2 = 4. Hỏi u1 bằng bao nhiêu?
+ Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A (2; 3; −1) ; B (1; 3; −2) và mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 − 2x − 4y + 2z + 3 = 0. Xét khối nón (N) có đỉnh là tâm I của mặt cầu và đường tròn đáy nằm trên mặt cầu (S). Khi (N) có thể tích lớn nhất thì mặt phẳng chứa đường tròn đáy của (N) và đi qua hai điểm A, B có phương trình dạng 2x + by + cz + d = 0 và y + mz + e = 0. Giá trị của b + c + d + e bằng?
+ Trong không gian Oxyz cho hai điểm A (1; 0; 0), B (3; 4; −4). Xét khối trụ (T) có trục là đường thẳng AB và có hai đường tròn đáy nằm trên mặt cầu đường kính AB. Khi (T) có thể tích lớn nhất, hai đáy của (T) nằm trên hai mặt phẳng song song lần lượt có phương trình là x + by + cz + d1 = 0 và x + by + cz + d2 = 0. Khi đó giá trị của biểu thức b + c + d1 + d2 thuộc khoảng nào sau đây?

Tải tài liệuGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH