15 đề ôn tập học kỳ 1 Toán 10 năm học 2020 – 2021 – Đặng Việt Đông


Tài liệu gồm 299 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Việt Đông, tuyển chọn 15 đề ôn tập học kỳ 1 Toán 10 năm học 2020 – 2021, các đề được biên soạn theo dạng trắc nghiệm với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút, có đáp án và lời giải chi tiết.

Mục lục tài liệu 15 đề ôn tập học kỳ 1 Toán 10 năm học 2020 – 2021 – Đặng Việt Đông:
+ Đề số 01: 50 câu trắc nghiệm – 90 phút (Trang 2).
+ Đề số 02: 50 câu trắc nghiệm – 90 phút (Trang 29).
+ Đề số 03: 35 câu trắc nghiệm & 02 câu tự luận – 90 phút (Trang 50).
+ Đề số 04: 50 câu trắc nghiệm – 90 phút (Trang 73).
+ Đề số 05: 35 câu trắc nghiệm & 03 câu tự luận – 90 phút (Trang 96).
+ Đề số 06: 50 câu trắc nghiệm – 90 phút (Trang 115).
+ Đề số 07: 35 câu trắc nghiệm & 03 câu tự luận – 90 phút (Trang 135).
+ Đề số 08: 50 câu trắc nghiệm – 90 phút (Trang 147).
+ Đề số 09: 35 câu trắc nghiệm & 03 câu tự luận – 90 phút (Trang 169).
+ Đề số 10: 50 câu trắc nghiệm – 90 phút (Trang 186).
+ Đề số 11: 28 câu trắc nghiệm & 03 câu tự luận – 90 phút (Trang 211).
+ Đề số 12: 35 câu trắc nghiệm & 03 câu tự luận – 90 phút (Trang 225).
+ Đề số 13: 35 câu trắc nghiệm & 04 câu tự luận – 90 phút (Trang 244).
+ Đề số 14: 30 câu trắc nghiệm & 03 câu tự luận – 90 phút (Trang 263).
+ Đề số 15: 35 câu trắc nghiệm & 04 câu tự luận – 90 phút (Trang 279).Tải tài liệuGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH