20 đề ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán mức độ cơ bản

Tài liệu gồm 79 trang, tuyển tập 20 đề ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán mức độ cơ bản (có đáp án), dành cho đối tượng học sinh có học lực trung bình – yếu.

Trích dẫn tài liệu 20 đề ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán mức độ cơ bản:
+ Thể tích của khối hình hộp chữ nhật có các cạnh lần lượt là a, 2a, 3a bằng? A. a3. B. 6a3. C. 2a3. D. 3a3.
+ Số nghiệm của phương trình log (x − 1)2 = 2. A. 0. B. 2. C. 1. D. một số khác.
+ Số cách chọn 2 học sinh từ 7 học sinh là: A. C27. B. 72. C. 27. D. A27.
+ Cho hàm số f(x) liên tục trên R, bảng xét dấu của f0(x) như sau: xf0(x) − ∞ − 2 1 0 2 + ∞ − 0 + 0 − − 0 +. Hàm số có bao nhiêu điểm cực tiểu? A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.
+ Nghiệm của phương trình 2 2x − 1 = 8 là? A. x = 52. B. x = 1. C. x = 32. D. x = 2.

Tải tài liệuGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH