80 đề phát triển theo định hướng đề minh họa TN THPT 2021 môn Toán

Tài liệu gồm 436 trang, tuyển tập 80 đề Toán ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia theo định hướng đề tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trích dẫn tài liệu 80 đề phát triển theo định hướng đề minh họa TN THPT 2021 môn Toán:
+ Cho hàm số bậc ba y = f(x) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Biết hàm số f(x) đạt cực trị tại hai điểm x1, x2 thỏa mãn x2 = x1 + 2 và f(x1) + f(x2) = 0. Gọi S1 và S2 là diện tích của hai hình phẳng được gạch như trong hình bên. Tỉ số S1 S2 bằng?
+ Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(2; 1; 3) và B(6; 5; 5). Xét khối nón (N) có đỉnh A, đường tròn đáy nằm trên mặt cầu đường kính AB. Khi (N) có thể tích lớn nhất thì mặt phẳng chứa đường tròn đáy của (N) có phương trình dạng 2x + by + cz + d = 0. Giá trị của b + c + d bằng?
+ Một người thợ có một khối đá hình trụ. Kẻ hai đường kính MN, PQ của hai đáy sao cho MN ⊥ PQ. Người thợ đó cắt khối đá theo các mặt cắt đi qua 3 trong 4 điểm M, N, P, Q để thu được khối đá có hình tứ diện MNPQ. Biết rằng MN = 60cm và thể tích khối tứ diện MNPQ bằng 36dm3. Tìm thể tích của lượng đá bị cắt bỏ (làm tròn kết quả đến 1 chữ số thập phân).
A. 133, 6dm3. B. 133, 6dm3. C. 143, 6dm3. D. 123, 6dm3.

Tải tài liệuGhi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho GIASUTOAN.VN, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH